Ivo-werkwijze

Leerlingen - Ivo-werkwijze

Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Soms moet je voor een vak iets meer moeite doen. Of je bent door ziekte een beetje achter geraakt. Je kunt dan een i-uur volgen en herkansen.

De ivo-werkwijze gaat uit van de simpele gedachte dat iedere leerling anders is. Je bent goed in het ene vak en minder goed in het andere. Het is fijn dat je op Duinzigt de meeste toetsen mag herkansen.

Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Soms heb je wat meer tijd nodig om de leerstof te begrijpen. Op Duinzigt kun je voor elk vak een 'i-uur' krijgen.

Alle toetsen van het PTO zul je minstens één keer moeten maken. Als je door omstandigheden een keer een PTO-toets niet gemaakt hebt, zul je die zo snel mogelijk moeten inhalen.

Als je een toets uit het PTO hebt gemaakt en het cijfer valt tegen, kun je deze in de meeste gevallen ‘herkansen’. Je kunt zowel een onvoldoende als een voldoende herkansen.

Plan het inhalen en herkansen van toetsen ruim van tevoren. Er moeten namelijk nogal wat handelingen gedaan worden voordat je een toets kunt inhalen of herkansen.

In de allerlaatste week voor de zomervakantie is nog een beperkt aantal leerlingen op school: zij die nog een toets moeten inhalen en zij die de kans krijgen een cijfer te verbeteren.