Praktische zaken

Leerlingen - Praktische zaken

In de dagelijkse praktijk kun je als leerling tegen dagelijkse vraagjes aanlopen. Hier tref je antwoorden op de meest voorkomende zoals die over de lestijden, de pauzes en het lesrooster.

In SOMtoday kun je o.a. zien hoe je lesrooster eruitziet, wat je huiswerk is en welke cijfers je behaald hebt. Je zult al gauw merken dat SOMtoday ook voor veel andere doeleinden wordt gebruikt.

Je kunt zowel in SOMtoday als in Zermelo zien wat je rooster is. Het is verstandig om elke ochtend even naar je rooster te kijken. Het kan namelijk gebeuren dat een les vervalt of wordt verplaatst.

Je kunt op verschillende manieren een bericht sturen naar een docent of een klasgenoot. Dat kan binnen SOMtoday, maar je kunt ook gebruikmaken van je schoolmail (webmail).

Om in de mediatheek boeken te lenen kun je gebruik maken van de website van de mediatheek (Aura Library). Dat is heel handig bij het zoeken, reserveren, lenen en verlengen van boeken. 

De lessen op Duinzigt duren 50 minuten met na het 2e en 4e lesuur een pauze. Voorafgaand aan het eerste lesuur is er om 8.15 uur gelegenheid om een i-uur te volgen.

Om 10.20 uur en om 12.15 uur begint een pauze. In de pauzes kunnen leerlingen in de aula, een aantal aangegeven gangen of op het achterplein verblijven en iets eten of drinken.