Vakken, lessen en toetsen

Leerlingen - Vakken, lessen en toetsen

In de onderbouw zijn vrijwel alle vakken voor iedereen hetzelfde. In de bovenbouw kun je vakken kiezen. Over huiswerk en toetsen zijn schoolbrede afspraken, die in alle jaren gelden. 

Wij noemen 'vmbo-tl' nog steeds liever 'mavo' omdat het beter weergeeft waar we voor staan: algemeen vormend onderwijs. Met je mavodiploma op zak heb je een stevige basis voor mbo of havo.

Klas 4-mavo is het jaar van de waarheid. Het is een druk jaar met tentamenweken, praktische opdrachten, een profielwerkstuk en het eindexamen, maar ook met een buitenlandse reis!

Tijdens een aantal weken ziet het lesrooster er anders uit dan in de rest van het jaar. In leerjaar 1, 2 en 3 zijn er twee 'toets- en activiteitenweken' en twee 'toetsweken'. In 4-mavo zijn er drie 'tentamenweken'.

Over het opgeven en maken van huiswerk zijn afspraken gemaakt, waaraan leerlingen én docenten zich moeten houden. Het is een uitwerking van wat er over huiswerk in het leerlingenstatuut staat.

Ook over toetsing zijn schoolbrede regels opgesteld. Vooral bij punt 5 is het goed dat leerlingen actief meekijken. Docenten hebben in SOMtoday niet het overzicht dat leerlingen wel hebben.