MDT

Nieuws - MDT

MDT is een initiatief van het ministerie van VWS samen met o.a. de Nationale Jeugdraad en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

MDT staat voor maatschappelijke diensttijd en kent drie pijlers: 1) iets doen voor een ander en/of de samenleving, 2) talentontwikkeling en 3) betekenisvolle ontmoetingen (bij voorkeur buiten de eigen 'bubbel'). Met de Maatschappelijke Diensttijd ontdekken jongeren hun talenten en maken tegelijkertijd de samenleving een stukje mooier. In de Duin- en Bollenstreek hebben verschillende scholen en maatschappelijke partners de handen in één geslagen om de MDT vorm te geven. Dit samenwerkingsverband kent u wellicht als "Talent 4 Life". Ook Duinzigt participeert in deze samenwerking en dit jaar plukken we hiervan de eerste vruchten.

Dit schooljaar zijn klas 3M3 en 3H1 (in totaal 52 leerlingen) gestart met MDT. Het streven is om volgend jaar met alle derdejaars mee te doen. Het gehele traject bestaat uit een aantal voorbereidende workshops en gastlessen (in totaal zo'n 8 uur), de beroepsoriënterende stage die we al een groot aantal jaren organiseren (32 uur) en de maatschappelijke stage (40 uur). Een aantal leerlingen heeft zijn MDT al afgerond en de ervaringen zijn positief. Zij hebben vrijwilligerswerk gedaan in een verzorgingshuis, bij de Voedselbank of de sportclub.

Leerlingen op zoek naar hun talenten, stagebedrijven op zoek naar toekomstige werknemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar vrijwilligers: dat noemen we nog eens een "win-win-win-situatie"! Wilt u meer weten over MDT op Duinzigt, neemt u dan contact op met mw. Eddini.