Begeleiding

Onze school - Begeleiding

Ieder kind kan op zijn tijd wel wat hulp of ondersteuning gebruiken; of het nu gaat om het organiseren van het schoolwerk, het omgaan met nieuwe situaties of lees- of rekenproblemen. 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft hoe we de 'basisondersteuning' voor alle leerlingen en de 'extra ondersteuning' voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte hebben geregeld.

In het SOP staat uitgebreid beschreven hoe de basisondersteuning eruitziet. In het kort bestaat het uit de begeleiding door de mentor, het leerjaarteam en het Interne Ondersteuningsteam.

De extra ondersteuning wordt vormgegeven door de Interne Ondersteuningscommissie (de IOC). De IOC bestaat uit deskundigen, die vanuit externe instanties duurzaam met Duinzigt samenwerken.

In elke klas zit wel een aantal dyslectische leerlingen. Ze hebben gemeen dat ze allemaal extra moeite moeten doen om zich de leerstof eigen te maken. Toch zijn de verschillen tussen hen soms groot.

Samenwerkingsverband VO Leiden heeft een loket waar middelbare scholen kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Ook Duinzigt maakt soms gebruik van het Loket Passend Onderwijs.

Op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van onze leerlingen werken we op Duinzigt samen met zogenaamde 'ketenpartners'. Dat zijn het CJG, de GGD, de politie en Bureau Leerplicht.