Praktisch

Ouders - Praktisch

Voor de dagelijkse gang van zaken geldt een aantal afspraken waarvan het belangrijk is dat u als ouder daarvan op de hoogte bent, bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of naar de tandarts moet. 

Een aantal schoolvakanties is landelijk bepaald, hetzelfde geldt voor nationale feestdagen. Andere vrije dagen en schoolvakanties zijn in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat uw kind te ziek is om naar school te gaan. U dient dit dan op de eerste dag van de afwezigheid vóór 10.00 uur telefonisch aan ons door te geven (071-5171131).

Absentie in verband met ziekte, huwelijk, uitvaart, religieuze verplichting of ziekenhuisbezoek zijn vormen van 'geoorloofd schoolverzuim'. Maar er is ook 'ongeoorloofd schoolverzuim'.

Bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een uitvaart of huwelijk kunt u bij de teamleider verlof aanvragen. Verlof aanvragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan alleen in bijzondere gevallen.

Voor het goed kunnen volgen van de lessen hebben leerlingen een aantal dingen nodig zoals boeken, schriften en schrijfgerei. Alle leerlingen dienen ook over een agenda te beschikken.

Het verzorgen van onderwijs gaat gepaard met aanzienlijke kosten. De overheid vergoedt de meeste van deze kosten, maar niet alle. Voor een aantal uitgaven vragen we u een bijdrage te leveren.